Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§ mukainen rekisteriseloste.
Laadittu 9.2.2018.

Rekisterin pitäjä

Tailor’s House (Tampereen kaupunki)
Tullikatu 6, 3 krs. , 33100 TAMPERE
+358 40 801 6581
petri.pekkola (at) tampere.fi

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:

Petri Pekkola
+358 40 760 8116
petri.pekkola[at]tampere.fi

Rekisterin nimi

Tailor’s Housen asiakas- ja henkilörekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisterissä oleva henkilö on joko a) jättänyt yhteystietonsa lomakkeella sivullamme b) edustaa yritystä joka on kiinnostunut Taylor’s Housen toiminnasta tai c) muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle.

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Palvelun edellyttämien tehtävien hoitaminen, tiedottaminen, ylläpito ja kehittäminen.

Käyttäjät voivat liittyä uutiskirjeen tilaajiksi Tailor’s Housen käyttämään uutiskirjeohjelma MailChimpiin  omalla suostumuksellaan.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Henkilön edustama yritys

TIETOJEN LUOVUTUS, SIIRTÄMINEN JA SUOJAUS

Tailor’s House ei luovuta tietoja ulkopuolisille. Tailor’s House käyttää MailChimp -sähköpostipalvelua viestinnässään. MailChimp on Yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjästä tallennettavien tietojen sisältö riippuu hänen roolistaan palvelussa. Palvelun käyttäjät jakautuvat asiakkaisiin ja yrityksiin.

Kaikista käyttäjistä tallennettavia tietoja ovat tietojärjestelmän toiminnallisuuteen liittyvät tiedot kuten käyttölokitiedot ja evästeet (Cookies).

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden/henkilöiden luovuttamat ja tallentamat tiedot. Järjestelmään ei tallenneta käyttäjiin liittyvää ulkopuolista tai kolmannen osapuolen tietoa.

Oikeus vaatia tietojen poistamista

Käyttäjällä on oikeus vaatia häneen liittyvien tietojen poistamista.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa tallentamiensa tietojen sisältö.